Галюцинація

Галюцинація (бачення) - сприйняття реально неіснуючих об'єктів (предметів і явищ) в якості реальних. Бачення того, що реально не існує.
 
Негативні галюцинації - невидение реально існуючих предметів. Так, людині, яка страждає негативними галюцинаціями дорога, повна машин, може здатися марною.
 
Негативна галлиюцинация може проявлятися протягом довгого часу після виходу з гіпнозу.
На відміну від ілюзій, згідно загальноприйнятій точці зору, галюцинації не виникають у психічно здорових людей.

Різновиди галюцинацій:

  • Істинні - уявний сприйманий об'єкт або явище перебуває в об'єктивному психічному просторі; справжні галюцинації класифікуються за аналізаторам на зорові, слухові (акустичні), тактильні, нюхові, смакові, вісцеральні (соматичні), проприоцептивние (моторні), вестибулярні, комплексні (синтетичні, складні) (галюцинації в межах різних аналізаторів, що відносяться до одного сприйманого об'єкту); вісцеральні галюцинації відрізняються від сенестопатий предметністю - хворий вказує на наявність конкретних предметів, живих істот, що знаходяться в його внутрішніх органах, під шкірою, відчуття проходження електричного струму по тілу, тоді як при сенестопатиях турбують безпредметні тяжкі, неприємні відчуття;
  • Помилкові (псевдогалюцинації) - сприйманий об'єкт або явище перебуває в суб'єктивному психічному просторі; псевдогалюцинації входять в структуру синдрому психічного автоматизму (синдром Кандинського-Клерамбо);
  • Функціональні - уявний предмет або явище сприймається на тлі реально існуючого, чинного на той самий аналізатор (наприклад, у шереху листя, дзюркотанні води людина чує людську мову); даний вид галюцинацій отличется як від справжніх наявністю реального подразника, що діє на аналізатор, у сфері якого виникає галюцинація, так і від ілюзій, при яких реальний подразник зовсім не сприймається, повністю поглощаемий ілюзорним, тоді як при функціональних галюцинаціях реальний і уявний об'єкти співіснують. Сюди відноситься, наприклад, феномен стеження (trailing phenomenon) - порушення сприйняття, при якому рухомі об'єкти бачаться як низку дискретних образів.;
  • Рефлекторні - галюцинації, пережиті в одному аналізаторі при впливі реального подразника на інший аналізатор;
  • Асоційовані - характеризуються логічно послідовною появою образів (наприклад, «голос» оголошує про негайно ж наступних за ним зорових галюцинаціях);
  • Галюцинації Бонні - виникають в аналізаторі, функція якого різко знижена або зовсім відсутня, тобто зорові галюцинації у сліпих людей, слухові - у глухих (описані Шарля Бонні у свого діда, у якого на фоні катаракти спостерігалися зорові галюцинації);
  • Геміаноптичні - зорові галюцинації при гемианопсии, що локалізуються в випала частині поля зору;
  • Імперативні - різновид слухових галюцинацій, що відрізняються наказним, що повеліває тоном, що змушують хворого вчиняти певні дії (нерідко суспільно небезпечні, суїцидальні вчинки);
  • Елементарні - зорові і слухові галюцинації у формі окремих звуків (акоазми) або безпредметних образів (фотопсии).
Галюцинації є симптомами різних психічних захворювань, входять у структуру різних психопатологічних синдромів: синдрому психічного автоматизму, галлюцинаторного синдрому, деліріозного синдрому, онейроидного синдрому).